- فرهنگی

آیین های ایران زمین

مروری بر جشن مژده گیران که هر سال ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود…

جشن اسفندگان «سپندارمذگان» یا جشن مژده گیران یکی از جشن‌های ایرانی است . هر ملتی از آغاز پیدایش تاکنون برای خود آداب و سننی داشته که همیشه مورد احترام بوده و هر ساله نیز آن را به جا آورده اند. چرا که هر سنتی یاد آور یک بزرگداشت می باشد.در تقویم ایران نیز ایامی هست که مردم به آن اهمیت ویژ ه ای قائلند و پاینبد این رسوم قدیمی می باشند و در روزهایی که جشن و سرور باشد مردم دوست دارند که در آن به شادی بپردازند و از آن روز نهایت استفاده را ببرند.البته ایامی نیز وجود دارد که متعلق به گذشته های خیلی دور است و شاید امروزه کمتر به آن پرداخته یا توجه شده است یکی از این روزها ، سپندارمذگان روز عشق ایرانیان قدیم و باستان است .روز سپندارمذگان روز عشق به زن و زندگی نیز نامیده شده است. با اینکه تصور می شود که روز عشق متعلق به خارجی ها می باشد و ما این روز را از اروپایی ها به عاریه گرفته ایم ولی اگر در فرهنگ غنی کشور خودمان دقت کنیم در می یابیم که در ایران باستان روز عشاق وجود داشته و مربوط به فرهنگ بسیار غنی ما ایرانیان است. حکمت واقعی سپندار مذگان چیست؟
حکمت گرامی داشت این روز به عنوان “روز عشق ” به اینگونه بوده است که در تقویم ایران باستان هرماه کلا “سی” روز بوده است و همه ی ماه ها از اسامی خاصی برخوردار بودند حتی روزها نیز برای خود اسم مخصوصی داشتند.روز پنجم هر ماه “سپندار مذگان ” تلقی می شد سپندار مذ عنوان ملی زمین یعنی گسترش دهنده پاک و متواضع می باشد زمین سمبل عشق و لطافت است چرا که با همه وجودش به همه چیز و همه کس عشق می ورزد در نگاه او زشت و زیبا یکی هستند و بر همدیگر رجحان و برتری ندارند زمین همانند مادری مهربان همه را درآغوش کشید و آنها در خود حفظ می کند برای همین است که توانسته عنوان عشق را نصیب خود کند.