- طبیعت و گردشگری

برگزاری اولین رویداد طراحی گرافیکی یوزپلنگ ایرانی در شاهرود

حوزه هنری شاهرود اولین رویداد طراحی گرافیکی یوزپلنگ ایرانی را برگزار می‌کند.

 اولین رویداد طراحی گرافیکی یوزپلنگ ایرانی در شاهرود به همت حوزه هنری برگزار می‌شود.

مجتبی مجلسی مدرس ایده پردازی در گرافیک، دبیر مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی و دبیر جشنواره ملی پوستر رضوی مهمان این برنامه است.

این رویداد با حضور علاقمندان دوم الی چهارم خرداد ماه در حوزه هنری شاهرود برگزار خواهد شد.

محور این برنامه در کنار تقویت استعدادهای جوان شهرستان شاهرود، توجه جامعه به مقوله یوزپلنگ ایرانی این موجود در معرض انقراض است.

مهر