- فرهنگی

برگزاری چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی برای فارسی آموزان ژاپنی

چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژه فارسی آموزان ژاپنی در فضای مجازی برگزار شد.

در این دوره آموزشی 122 فارسی آموز ژاپنی و علاقه مند به زبان فارسی در شهرهای توکیو،هیروشیما، ناگویا،هوکایدو، اوساکا،کیوتو، شیزوئوکا و همچنین استان های همجوار توکیو مانند توچیگی،چیبا، سایتاما،گونما،ایباراکی،کاناگاوا شرکت کرده‌اند.

دیو%