- فرهنگی, هنر

قطب‌الدین صادقی و ۴ پروژه تئاتری

قطب‌الدین صادقی نمایشنامه‌نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران قصد دارد ۴ پروژه تئاتری را در سال جاری به سرانجام برساند.

 
 مهر