- اجتماعی

ارتقای کیفیت آموزش جهت جلوگیری از مهاجرت به شهر/پیشنهادی برای رفع ترک تحصیل در روستاها

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از ارائه آموزش‌هایی به دانش آموزان روستایی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی این دانش آموزان خبر داد و گفت: هدف از این کار جلوگیری از مهاجرت خانواده‌ها و دانش آموزان روستایی از روستاها به شهرها به منظور دسترسی به آموزش باکیفیت است.

با بیان اینکه قرار است با تدابیر اندیشیده شده کیفیت آموزش دانش آموزان مناطق محروم در روستاها ارتقا یابد، اظهار کرد: در این مسیر ارتقا کیفیت آموزش دانش آموزان روستایی اعم از نمرات درسی و امور پرورشی و تربیتی دانش آموزان مد نظر است‌ و این کار توسط شرکای دیگر آموزش و پرورش نظیر خود خانواده‌ها و گروه های مردمی و جهادی و سایر دستگاه‌ها و نهادها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در صدد ارتقای کیفیت آموزش دانش آموزان روستایی هستیم و این کار از طریق آموزش‌هایی که به این دانش آموزان خواهیم داد، انجام می‌شود. در این مسیر فقط ارتقای نمرات دروس دانش آموزان مد نظر نیست و امور پرورشی و تربیتی نیز در دستور کار است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این آموزش‌ها در بستر مدارس هیات امنایی و از طریق شرکای دیگر آموزش و پرورش اعم از گروه‌های مردمی و جهادی به دانش آموزان روستایی ارائه داده می‌شود، افزود: ارائه این آموزش‌ها به دانش آموزان روستایی را به مدارس هیات امنایی گره زدیم، در واقع مدارس هیات امنایی بستری هستند تا از این مسیر گروه‌های مردمی و جهادی و سایر نهادها و دستگاه‌ها در خصوص ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان روستایی به ما کمک کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: بخشی از این آموزش را خود آموزش و پرورش ارائه می‌دهد و بخشی دیگر از طریق گروه‌های مردمی و جهادی و سایر دستگاه‌ها ارائه داده می‌شود. مدارس هیات امنایی فقط بستری هستند تا این کار با یک ساختار منظمی شکل گیرد و ما بر این فعالیت‌ها نظارت داشته باشیم چراکه به هر گروهی اجازه ارائه آموزش‌دیده نمی‌شود و باید بر روی این کار نظارت داشته باشیم. مدارس هیات امنایی بستری مناسب برای انجام این فعالیت هستند.

محمودزاده در خصوص هدف اجرای این طرح نیز با اشاره به افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهرها توضیح داد: علاوه بر افزایش کیفیت آموزش دانش آموزان روستایی، این امر کمک می‌کند تا دانش آموز روستایی در روستا بماند و به دلیل مسائل آموزشی به شهر مهاجرت نکند. درصدد هستیم افراد مناطق روستایی را توانمند کنیم تا به دلیل مسائلی از جمله مسائل آموزشی و پرورشی  مهاجرت نکنند. این آموزش‌ها به دانش آموزان روستایی در تمام پایه‌های‌ تحصیلی ارائه داده می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پیشنهاد استقرار نظام آموزشی سه لایه به منظور جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان روستایی که از سوی وزارت کشور به آموزش و پرورش ارائه داده شده است، تصریح کرد: بخشی از دانش آموزان روستایی به دلایل مختلف اعم از ناتوانی جسمی امکان حضور در مدارس برای تحصیل را ندارند. ما با همکاری ثبت احوال اسامی این دانش آموزان را شناسایی کردیم و تعداد دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند همراه با اسم این دانش آموزان مشخص شده است.

محمودزاده ادامه داد: این پیشنهاد نظام سه لایه آموزشی به منظور جلوگیری از ترک تحصیل این دسته از دانش آموزان روستایی که امکان حضور در مدرسه را ندارند، ارائه داده شده است که آن را بررسی می‌کنیم؛ مبنی بر اینکه دانش آموزان روستایی در روستا بمانند، آموزش الکترونیکی ببینند و در نزدیک‌ترین مدرسه امتحان دهند، از سوی دیگر برخی مدارس به عنوان مرکز پرورش دانش آموزان نخبه تعیین شوند.

ایسنا