- فرهنگی

بازبینی 3 نمایش در مجموعه تئاتر محراب

کارشناسان ارزیابی انتخاب آثار مجموعه تئاتر محراب، سه نمایش را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر محراب؛ کارشناسان انتخاب متون در مجموعه تئاتر محراب سه نمایش بازخوانی شده را مورد ارزیابی قرار دادند.

نمایش «نقص» نوشته اوژن یونسکو و با ترجمه و کارگردانی مرتضی فرهادنیا و با موضوع اجتماعی و همچنین «نمایش قرار ملاقات» به قلم «مسلم آئینی» و کارگردانی «محمدرضا الوندی پور» با موضوع خانواده ایرانی در  «سالن استاد جمیله شیخی» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نمایش «هوش لند» به نویسندگی مونا نصرتی حسینی و کارگردانی علیرضا ترامشلو با موضوع فضای مجازی و بازی های فکری (کودکان و نوجوانان) دیگر فیلمی بود که با اجرا در سالن استاد جعفر والی مورد بازبینی قرار گرفت.