- هنر, ورزش

تاثیرات مدرن مردی که «فلسفه» را به «هنر رزمی» تبدیل کرد

هنرهای رزمی مختلط (MMA) یک ورزش رزمی ترکیبی است که از سبک‌های مختلف مبارزه، از بوکس غربی و تایلندی گرفته تا کشتی آزاد و جیو جیتسوی برزیلی استفاده می‌کند. در حالی که منشاء دقیق MMA مورد بحث است، بسیاری فلسفه جیت‌کان‌دو بروس لی را عمده‌ترین منشاء اثرگذار بر شکل‌گیری این ورزش قلمداد می‌کنند.