- اجتماعی

جشنواره ایده‌پردازی برای جشن ۹۰ سالگی دانشگاه تهران برگزار می شود

دانشگاه تهران در نظر دارد، جشنواره ایده‌پردازی را در سطح دانشگاه و در سطح تمامی ذی‌نفعان دانشگاه برای جشن ۹۰ سالگی تأسیس دانشگاه تهران برگزار کند.

 به نقل از دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در نظر دارد، جشنواره ایده‌پردازی را در سطح دانشگاه و در سطح تمامی ذی‌نفعان دانشگاه اعم از استادان، دانشجویان، کارکنان، دانش‌پذیران، دانش‌آموختگان، بازنشستگان، خانواده‌های آنها و به طور کل عام جامعه برای جشن ۹۰ سالگی تأسیس دانشگاه تهران برگزار کند.

در همین راستا، نظام پیشنهادهای دانشگاه تهران آماده دریافت پیشنهادهای نوآورانه، طرح‌های ابتکاری و ایده‌های خلاق ذی‌نفعان می‌باشد و تمامی ذی‌نفعان علاقمند به شرکت در این فراخوان می‌توانند ایده‌ها و پیشنهادهای خود را تا روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ در سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه تهران ثبت و ارسال کنند.

طرح‌ها و ایده‌های ارسالی داوری شده و به ۹۰ طرح و پیشنهاد برتر لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

مهر