- اجتماعی

حذف مواد قانونی تجویز قلع و قمع درختان در حقوق داخلی

 
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت که تغییرات اقلیمی اثرات منفی و بلندمدتی بر اصل مهم حق بر زندگی سالم دارد.
 

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از سخنرانان سومین وبینار بایسته‌های حقوق شهروندی در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه درختکاری (با رویکرد تغییر اقلیم) بود.

جلالیان در این وبینار و در سخنانی حقوق بشر و حقوق شهروندی را متاثر از موضوع تغییرات اقلیمی عنوان کرد و گفت: بدیهی است تغییرات اقلیمی اثرات منفی و بلندمدتی بر اصل مهم «حق بر زندگی سالم» دارد، لذا ضروری است در این زمینه، نگاه به منابع طبیعی و محیط زیست را در جوامع بشری اصلاح و به این موضوع به‌عنوان امانتی از آیندگان که باید در بهترین شرایط ممکن به نسل‌های آتی منتقل شود نگریسته شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این وبینار با اشاره به قلع و قمع درختان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تغییرات اقلیمی، خطاب به سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد همه مواد قانونی در حقوق داخلی که قلع و قمع درختان را تجویز می‌کند، حذف شود.

جلالیان همچنین گفت: باید از کسانی که در زمین‌هایی که مالکیتی بر آن‌ها ندارند اقدام به کاشت درخت می‌نمایند، خلع ید شود.

میزان