در باره ما

 

نگاهی ماندگار به اخبار روز دنیا

این پایگاه خبری با شماره مجوز ۸۳۱۹۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان نگاه ماندگار در زمینه فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف اطلاع رسانی شفاف و در راستای رسالت مطبوعاتی توسط سارا حکم آبادی به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید .

اعضای هیئت تحریه نگاه ماندگار

1. سونیا حکم آبادی _ سردبیر

2. فریده کریمی _ دبیر سرویس هنری

3. اکبر لطفی نژاد _ دبیر سرویس تاریخ و بیوگرافی

4. مهدی حکم آبادی _ دبیر سرویس اقتصاد

5. دکتر سید مهدی نورانی _ دبیر سرویس بین الملل