- فیلم و سینما

دستاورد جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی چیست؟

جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی هنرجویان را به بازار کار حرفه‌ای معرفی می‌کند و همچنین برگزاری چنین جشنواره‌هایی هم در روحیه و هم در معرفی هنرجو به بازار کار سینما تاثیرگذار است.

به گزارش ایسنا، سعید دولتی،مدیر آموزشگاه همای سعادت درباره لزوم برگزاری جشنواره آموزشگاه های آزاد سینمایی گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی ویژه هنرجویان بسیار مهم است، این اهمیت حداقل برای بنده آنقدر بالا هست که به صورت داخلی تاکنون ۱۰ دوره برگزار کرده‌ام.

وی تصریح کرد: وقتی که هنرجو بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی در مقام مقایسه قرار می‌گیرد و ما نیز فضایی برای اینکه او خودش و کار را معرفی کند، برایش ایجاده انگیزه کرده‌ایم؛ اینکه سازمان سینمایی پس از ده سال که جشنواره اول آموزشگاه های آزاد سینمایی برگزار شده دوباره این جشنواره را احیا کرده است اقدامی بسیار ارزشمند و امیدوارکننده است، چراکه همان طور که عرض کردم هنرجویان آموزشگاه‌ها همواره به دنبال بستری برای ارائه توانمندی خود هستند.

دولتی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره یک محک جدی برای آموزشگاه‌ها و هنرجویان هست اظهار داشت: هنرجویان پذیرفته شده در این جشنواره می‌توانند خودشان را به بازار کار حرفه‌ای معرفی کنند، معتقد هستم چنین جشنواره‌ای باید هر سال دو بار برگزار شود، چراکه هنرجویان هر شش ماه یک بار دوره‌ای را تمام می‌کنند و قبل از فارغ التحصیلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و معرفی می‌شود.

دومین جشنواره سراسری آموزشگاه‌های آزاد سینمایی به دبیری مهدی شفیعی و با حمایت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و همکاری موزه سینما ۳۰ آبان لغایت ۳ آذر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

ایسنا