- اجتماعی

دکتر صدرا ابرقویی: آلودگی زیست محیطی در استان یزد سلامت مردم را نشانه رفته است

دکتر صدرا ابرقویی: آلودگی زیست محیطی در استان یزد سلامت مردم را نشانه رفته است

دکتر ناصر صدرا ابرقویی از پژوشگران برتر استان در اظهاراتی گفت : یکی از مشکلات تولید در استان را بی توجهی و کم توجهی به مسائل زیست محیطی دانست و اظهار کرد:آلودگی زیست محیطی در استان یزد سلامت مردم را نشانه رفته است و  برای برون رفت از این مشکل و جلوگیری از آلودگی بیشتر باید مسئولین بخش های اقتصادی خصوصا بخش صنعت برنامه مدونی ارائه دهند.

ابرقویی افزود:توجه جدی به توسعه آموزشهای مهارتی در جامعه یکی از مهمترین و موثر ترین راهکار برای توسعه صنایع کوچیک در یزد می باشد در نتیجه توسعه صنایع بزرگ دریزد منطقی تر شده و ازپیشرفت آلودگی زیست محیطی جلوگیری خواهد شد  همکاری جلوگیری از پیشرفت الودگی زیست محیطی میباشد.

وی با اشاره به نقش مهم تعامل دانشگاه و صنعت افزود متاسفانه در حال حاضر ارتباط خوبی بین جامعه  دانشگاهی و بخش های اقتصادی جامعه وجود ندارد به عبارتی دیگر کاربرد علم و عمل بویژه در بخش صنعت ضعیف است  که این مهم میتواند از طریق نهادهای واسطه ازجمله اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی  و سازمان صنایع و معادن استان و سازمان جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های ذیربط فرهنگ سازی شده و تعامل مثبت در این زمینه برقرار گردد.

دکتر صدرا ابرقویی تصریح کرد:برای برون رفت از ارتباط سرد بین صنعت ودانشگاه ،  همت وعزم بخش های تولیدی و دانشگاه را می طلبد که بخش های اقتصادی مشخصات خود را اعلام ودانشگاه فعالیت های پژوهشی خود را در قالب تعریف رساله های دانشجویی مورد توجه قرار دهند .

صدرا ابرقویی در پایان خاطر نشان کرد :کشور های پیشرفته  دنیا با اجرایی آموزش های مهارتی فکر و تولید علم برای پیشرفت هرچه بیشتر  کشور رادر اختیار گرفته اند و در حال حاضر با گسترش آموزش های مهارتی  بیشتر از 60درصد آموزشهای خود را تا سطح دکترای حرفه ای،برنامه ریزی کردند.و با کوتاه کردن فاصله تولید علم تا تکنولژی و محصول و خرید مواد خام کشورها و  تبدیل به محصول  دنیا را از محصولات خود پر کرده اند لذا ما که در زمینه های مختلف علمی افتخاراتی برای کشور خودمان و جهان اسلام به ارمغان اورده ایم میتوانیم  با توسعه آموزشهای مهارتی نیزدر توسعه بخش اقتصادی و اشتغال برای کشور روزبه روز موفق تر باشیم.

یزد فردا