- اجتماعی

زنان خانه دار روستایی بیمه می‌شوند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در همه دولت ها شعاری مبنی بر بیمه زنان خانه دار داده شد اما در دولت مردمی سیزدهم اجرایی شد که از روستاها آغاز می شود تا زنان روستایی دارای چهار فرزند به بالا بیمه شوند
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در همه دولت ها شعار داده شد که زنان خانه دار بیمه می شوند اما در دولت مردمی سیزدهم این موضوع اجرایی و امسال نیز بودجه آن دیده شده و از روستاها آغاز و مادران دارای چهار فرزند به بالا بیمه می شوند.

وی مطرح کرد: ترغیب به عدم ازدواج و فرزند آوری از مشکلات اساسی جامعه امروز است که باید رفع شود البته ممکن است این موضوع زمانبر باشد اما خود مردم نیز باید کمک کنند تا ارزشهای اصیل ایرانی و اسلامی جایگزین ارزشهای غربی شده و قوانین مرتبط با جوانی جمعیت به صورت اصولی اجرایی شود .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: در مورد جلوگیری از سقط جنین نیز قوانین باید به گونه ای نوشته شود که ضمانت اجرایی داشته و از سوءاستفاده جلوگیری شود و در زمینه فرزند خواندگی نیز طرحی تهیه شده و در کمیسیون مجلس است تا نسبت به بررسی و آسان سازی قوانین اقدام شود.

فارس