- فرهنگی

فرش‌ اصفهان، فرش فاخر ایرانی

۱۱۲ فرش با نقوش اصفهان، تبریز و قم به مرحله نهایی راه یافته است.

دبیر جشنواره فرش ایرانی گفت: در بیستم خرداد ماه سال جاری – مصادف با روز ملی فرش ۲۲۹ فرش به دبیرخانه جشنواره فرش فاخر ایرانی فرستاده شد.
مهدی میرجمالی افزود: تا ابتدای مرداد ماه بهترین نقش فرش با نظر مردم و رای کارشناسان معرفی می‌شود

صداوسیما

دیدگاهتان را بنویسید