- فرهنگی, هنر

نخستین روز جشنواره تئاتر فارس

در روزهای برگزاری سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان فارس و نخستین دوره جشنواره تئاتر خیابانی، گفتگوهایی با بازیگران گروه های نمایشی منتخب شرکت در جشنواره صورت گرفته است که به تدریج منتشر خواهد شد.

شبنم صمدی، بازیگر نقش تهمینه در نمایش خیابانی ” پدرها پسرهایشان را دوست دارند” به کارگردانی علی مستفیضی در جشنواره تئاتر فارس است.

بازیگر نمایش پدرها پسرهایشان را دوست دارند، با بیان اینکه معمولا برای انتخاب نقش پیشنهادی تحقیق می کند، گفت: قبل از اینکه تئاتری را برای بازی انتخاب کنم، مدتی را با آن نقش زندگی می کنم و جذابیت خوبی برای من دارد، چراکه فرصتی دوباره برای زندگی در قالب دیگری به من می دهد.

شبنم صمدی با گلایه از سلیقه ای بودن اغلب جشنواره ها، افزود: کاش در این گونه رویدادها، فرصت آموزشی صورت می گرفت، خصوصا برای ما که از شهرستان های کوچک در این جشنواره ها حضور می یابیم، فرصت و امکان آموزش های کافی در شهرهایمان وجود ندارد، از نظر من جشنواره دانشگاه است، اگر این امکان فراهم میشد، برای امثال ما خیلی مفیدتر بود.