- بناهای تاریخی

کوچه‌باغ نجف‌آبادِ اصفهان در دو فصل مختلف

اصفهان، یکی از کلان‌شهرهای تاریخی در مرکز ایران است که در زمان سلسله صفویان، سلجوقیان و آل بویه پایتخت ایران بوده است. شهری در امتداد رودخانه با سه میراث جهانی یونسکو، معماری باستانی اسلامی است.