- سلامت

۹۰ درصد سکته‌های مغزی به دلیل سبک زندگی نادرست است

بر اساس گزارش‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند و ۹۰ درصد این سکته‌ها به دلیل داشتن سبک زندگی نادرست است.

براساس این گزارش، نزدیک به ۳۰ درصد افرادی که در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند، زیر ۵۰ سال دارند که این رقم ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی بوده است. در سال ۱۴۰۰، ۱.۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مدعی بودند پزشک برایشان تشخیص سابقه سکته مغزی گذاشته که این موضوع در مردان بیش از زنان گزارش شده است.
این مطالعه نشان می دهد ۰.۲۲ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال دچار این عارضه می‌شوند و وجود سابقه خانوادگی در بروز سکته مغزی نیز در مردان زیر ۵۵ سال و زنان زیر ۶۵ سال ۱۲.۵ درصد گزارش شده است.

ایرنا