- سلامت

واکسیناسیون ایرانی ها در ۱۴۰۰ تمام نمی شود

ایرج خسرونیا ، به روند واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و افزود: سالمندان از جمله گروه‌هایی هستند که میزان مرگ و میر در اثر ابتلاء به کرونا در بین آنها بیشتر است، از همین رو برنامه واکسیناسیون با اولویت سنی این افراد آغاز شده است.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، بیماران خاص نیز وضعیتی مشابه سالمندان دارند و می‌بایست در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند.
وی با اشاره به روند قابل قبول واکسیناسیون سالمندان در گروه‌های مختلف سنی، تاکید کرد: خوشبختانه واکسیناسیون سالمندان در نقاط دور افتاده و روستاها نیز به خوبی در حال انجام است.

خسرونیا در عین حال، کمبود واکسن را مشکل تسریع در برنامه واکسیناسیون جمعیت عمومی کشور دانست و گفت: با این روند و اینکه جمعیت ۴۰ تا ۵۰ سال کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود، نمی‌توانیم امسال همه افراد واجد شرایط را واکسینه کنیم.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در ۱۴۰۰ به پایان نمی‌رسد.
خسرونیا در پاسخ به این سوال که آیا اولویت بندی واکسیناسیون از سالمندان قابل قبول است یا خیر، گفت: این اولویت بندی جهانی است و همه کشورها از سالمندان آغاز می‌کنند، چون میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در بین این افراد بالا است و در مقابل ویروس‌ها و میکروب‌ها، آسیب پذیرتر هستند.

سلامت نیوز: واکسیناسیون ایرانی ها در ۱۴۰۰ تمام نمی شود/واکنش به اولویت بندی نفر برآورد می‌شود، نمی‌توانیم امسال همه افراد واجد شرایط را واکسینه کنیم.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها در ۱۴۰۰ به پایان نمی‌رسد.
خسرونیا در پاسخ به این سوال که آیا اولویت بندی واکسیناسیون از سالمندان قابل قبول است یا خیر، گفت: این اولویت بندی جهانی است و همه کشورها از سالمندان آغاز می‌کنند، چون میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در بین این افراد بالا است و در مقابل ویروس‌ها و میکروب‌ها، آسیب پذیرتر هستند.

منبع:سلامت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید