- بناهای تاریخی

کاوش در بزرگترین سد هخامنشی شناسایی شده

کاوش در سد بستان خانی، بزرگترین سد هخامنشی شناسایی شده تا کنون، با هدف شناخت، دست یابی به چگونگی ساختار سد و آگاهی یافتن از نقشه و طرح سازه‌های معماری آن در حال انجام است.

حمید رضا کرمی، سرپرست هیأت کاوش سد هخامنشی بستان خانی دیدگان گفت: سد بستان خانی در دشت دیدگان شهرستان خرمبید و ۳۰ کیلومتری شمال خاوری محوطه میراث جهانی پاسارگاد قرار گرفته است.

او این سد را با بلندای تاج ۲۱ متر، درازای ۱۷۰ و پهنای ۷۰ متر، بزرگترین سد دوران هخامنشی دانست که تاکنون شناسایی شده است.

این باستان شناس تصریح کرد: با هدف شناخت و دست یابی به چگونگی ساختار سد و روش ساخت آن و همچنین آگاهی یافتن از نقشه و طرح سازه‌های معماری موجود در بستر و هسته سد کاوش باستان شناسی این اثر آغاز شد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی کاوش داده‌های ارزشمندی از بخش‌های گوناگون سد و ساختارهای معماری آن به دست آمده است.

سرپرست هیأت باستان شناسی افزود: ساختار معماری ورودی آبراه، بستر سنگی آب پخش و تنظیم کننده میزان خروجی آب، سازه معماری شرقی و اجاق‌ها بخشهایی است که مورد کاوش قرار گرفت و شناسایی شد.

کرمی خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب‌هایی که در گذشته به کالبد سد رسیده طرح و برنامه‌ای از سوی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با هدف کاوش، مرمت، ساماندهی و معرفی تدوین شده که این کاوش با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، یکی از بخش‌های پژوهشی این برنامه است.

او بیان کرد: این اثر بی همتا به همراه دیگر سازه‌های آبی هخامنشی که شاهکار مدیریت و مهندسی آب به شمار می‌آید از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرد تا ضمن انجام مطالعات و افزایش دانش در این زمینه، بتوانیم این مجموعه ارزشمند را حفاظت و نگهداری کنیم و زمینه بازدید علاقه مندان پژوهشگران و گردشگران را از آن فراهم آوریم.

منبع:مهر

دیدگاهتان را بنویسید