- فرهنگی

«آذرکیوان» نگارش دکتر فرزانه گشتاسب نامزد جایزه کتاب سال شد

کتاب «آذرکیوان، زندگینامه آثار و عقاید» به قلم دکتر فرزانه گشتاسب به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال راه یافت.

چهلمین دوره جایزه کتاب سال نامزدهای خود را شناخت. از این گروه در موضوع ادیان دیگر، چهار کتاب از جمله «آذرکیوان: زندگینامه، آثار و عقاید»، تالیف فرزانه گشتاسب، نامزد کتاب سال شناخته شدند. این اثر، حاصل طرحی پژوهشی از دکتر فرزانه گشتاسب در پژوهشگاه علوم انسانی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است.

دکتر فرزانه گشتاسب، نویسنده‌ی کتاب، دانشیار پژوهشکده علوم‌انسانی و مطالعات‌ فرهنگی و مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده زبان‌شناسی است. چاپ نخست کتاب آذرکیوان، زندگینامه آثار و عقاید در سال ۱۴۰۰ با شمارگان ۳۰۰ نسخه منتشر شده است.

چهار کتاب زیر در موضوع «ادیان دیگر» نامزد اعلام شدند:

ـ جادوگران، بدکاره‌گان، و ساحران: انگاره‌ی دیو در ایران باستان، تالیف سانتام فارست مندوزا، ترجمه‌ی انیس صائب، تهران: فرهامه، ۱۴۰۰، ۳۰۶ ص.

ـ مینوی خرد: پژوهش بر پایه‌ی متن پازند، تالیف مریم حاتمی، زیرنظر سعید عریان، تهران: برسم، ۱۴۰۰، ۴۳۱ ص.

ـ آذر کیوان: زندگینامه، آثار و عقاید، تالیف فرزانه گشتاسب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۰، ۳۹۲ ص.

ـ مانویت، تالیف میشل تاردیو و دیگران، ترجمۀ سیداحمدرضا قائم‌مقامی، زهرا مودب، سمیه فرجی و الهه گل‌بستان، تهران: ثالث، ۱۴۰۰، ۳۴۸ ص.

آیین پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال، بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

ادیان نیوز

دیدگاهتان را بنویسید