- طبیعت و گردشگری

افتتاح نخستین باغ وحش فلزی ایران در شهرضا

 از اولین باغ وحش مصنوعی ایران که با استفاده از فلزات ساخته شده در شهرضا بهره‌برداری شد.

از ۳۰ حیوان مصنوعی ساخته شده از ضایعات فلزی که تنها با هنر دست و ایده خلاقانه احسان و سهیل صانعی جوانان هنرمند شهرضایی پدید آمده است، در اولین باغ وحش مصنوعی و فلزی کشور در شهرضا بهره برداری شد.

این پروژه که طی ۱۲ ماه بدون هیچ کپی برداری و تشابهی انجام شده است، نه تنها در ایران در دنیا نیز همانند ندارد.

قطعاتیکه در ساخت این حیوانات استفاده شده متفاوت است و سعی شده که از لحاظ ابعاد و آناتومی بسیار شبیه حیوان واقعی به نظر برسد تا بازدید کنندگان بتوانند شکل واقعی جانور را تصور کنند.

هدف از ساختن این باغ وحش جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات زنده، فرهنگ‌سازی در راستای استفاده از فلزات و ضایعات دور ریختنی و ایجاد فرهنگ بازیافت بوده است.

سلام نو

 

دیدگاهتان را بنویسید