- اجتماعی

باید مانع خرد شدن غیرقانونی باغ‌ها و اراضی کشاورزی در حریم تهران شویم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن تاکید بر صیانت و حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌های حریم تهران گفت: اقدامات و مصوبات باید مانع خرد شدن باغ‌ها و اراضی کشاورزی واقع در حریم و از بین رفتن ریه شهر تهران شود.

به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هشتاد و هشتیمن جلسه کمیته فنی حریم شهر تهران با حضور حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علی اکبر فسایی مدیرکل حریم شهر تهران، عربی، سرپرست اداره‌کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، یزدانی، معاون شهرسازی و معماری سازمان بازرسی، فرهادی، شهردارمنطقه ۱۹ به همراه معاونین و با حضور معاونین وکارشناسان حریم با بررسی هفت دستور جلسه در خصوص موضوعات مهم حریم شهر تهران برگزار شد. 

در این جلسه صارمی با تاکید بر لزوم صیانت از حریم به عنوان ریه شهر تهران گفت: باید مطابق ضوابط  قانونی به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل شود که جلوی افراد سوءاستفاده‌کننده که به دنبال خردکردن اراضی کشاورزی و باغ‌های حریم شهر تهران هستند گرفته شود.

در این جلسه موضوعات فنس‌کشی باغ‌ها، موضوع تخصیص کدنوسازی در املاک موقوفه، نحوه اعمال ماده ۱۰۱قانون شهرداری در اراضی کشاورزی و حریم شهر و املاک موقوفه، نحوه اقدام در ارتباط با عوارض حق بهره‌برداری موقت اراضی و املاک واقع در حریم، بررسی موضوع نحوه اقدام در محدوده حریم شهرداری منطقه ۱۹ با توجه به همپوشانی با محدوده شهر فرهنگی و مذهبی آفتاب و … مورد بحث و تبادل نظر تخصصی  افراد حاضر در جلسه قرار گرفت و دستورات لازم در این حوزه‌ها توسط معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران ارائه شد. 

ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید