- فرهنگی

برگزاری نخستین نمایشگاه رصتا در نمایشگاه بین المللی تهران

 نخستین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ( رصتا) در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است ، نمایش دستاوردها و محصولات سکوهای دارای مجوز در فضای مجازی، رویکرد این نمایشگاه است.

صداوسیما

دیدگاهتان را بنویسید