- تکنولوژی

جایزه کنز برای دانشمندان جوان زیر ۴۵ است

رئیس رقابت علمی کنز با اشاره شرایط جایزه کنز گفت: جایزه کنز برای دانشمندان جوان زیر ۴۵ است. که ابتدا از آنها خواسته می‌شود، ایده خود را با ویدئو ۵ دقیقه‌ای ارسال کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید