- فرهنگی

جشنواره فیلم بانوان به زودی رونمایی می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رونمایی جشنواره فیلم بانوان در آینده نزدیک خبر داد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی جایگاه و نقش زنان در چندجانبه‌گرایی اظهارداشت: جشنواره فیلم بانوان به زودی رونمایی می‌شود همچنین جام ورزشی بانوان را در نوروز خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه باید سازمان دیده‌بان بین‌المللی را از طرف خود زنان داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه مشکل ما در کشور سن ازدواج است، گفت: متوسط سن ازدواج در ایران حدود ۳۰ سال است.

خزعلی گفت: برای کودک همسری باید کار فرهنگی شود. همچنین ما معتقد به تبعیض مثبت در رابطه با زنان نیستیم.

رویداد ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید