- فیلم و سینما

حمایت مدیریت جشنواره سن سباستین از جانی دپ

مدیر جشنواره سن سباستین از اهدای جایزه افتخاری به جانی دپ حمایت کرد و گفت که او هیچ گاه دستگیر نشده و مجرم شناخته نشده است.

به نقل از ددلاین،چند روز پیش گروهی از فیلمسازان زن کشور اسپانیا به اهدای جایزه افتخاری جشنواره سن سباستین به جانی دپ معترض شدند.

خوزه لوییز ربوردینوس دبیر جشنواره سن سباستین با انتشار بیانیه‌ای از اهدای این جایزه دفاع کرده است او بر تعهد جشنواره برای مبارزه با نابرابری تاکید می‌کند و می‌نویسد:«در وهله اول ، من می خواهم به عنوان مدیر و شخصی که بالاترین مسئولیت جشنواره را بر عهده دارد ، تعهد خود را برای مبارزه با نابرابری ، سوء استفاده از قدرت و خشونت علیه زنان تکرار کنم.»

«در زمانه حاضر، وقتی مجازات بدون محاکمه در شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده، ما همواره از دو اصل دفاع می‌کنیم که بخشی از فرهنگ و قوانین بوده است: فرض بر بی‌گناهی [تا زمان ثابت شدن جرم] و حق بازگشت [به جامعه]. با توجه به مدارکی که داریم، جانی دپ بازداشت نشده، و از سوی هیچ زنی به اعمال خشونت یا آزار متهم و محکوم نشده است. تکرار می‌کنیم: او از سوی هیچ مقامی در سیستم قضایی، به هیچ شکلی از خشونت علیه زنان متهم و محکوم نشده است.»

سال گذشته جشنواره سن سباستین بخاطر نمایش فیلم وودی آلن مورد انتقاد قرار گرفته بود.
مدیر جشنواره سن سباستین از اهدای جایزه افتخاری به جانی دپ حمایت کرد و گفت که او هیچ گاه دستگیر نشده و مجرم شناخته نشده است.
به گزارش ددلاین چند روز پیش گروهی از فیلمسازان زن کشور اسپانیا به اهدای جایزه افتخاری جشنواره سن سباستین به جانی دپ معترض شدند.

خوزه لوییز ربوردینوس دبیر جشنواره سن سباستین با انتشار بیانیه‌ای از اهدای این جایزه دفاع کرده است او بر تعهد جشنواره برای مبارزه با نابرابری تاکید می‌کند و می‌نویسد:«در وهله اول ، من می خواهم به عنوان مدیر و شخصی که بالاترین مسئولیت جشنواره را بر عهده دارد ، تعهد خود را برای مبارزه با نابرابری ، سوء استفاده از قدرت و خشونت علیه زنان تکرار کنم.»

«در زمانه حاضر، وقتی مجازات بدون محاکمه در شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده، ما همواره از دو اصل دفاع می‌کنیم که بخشی از فرهنگ و قوانین بوده است: فرض بر بی‌گناهی [تا زمان ثابت شدن جرم] و حق بازگشت [به جامعه]. با توجه به مدارکی که داریم، جانی دپ بازداشت نشده، و از سوی هیچ زنی به اعمال خشونت یا آزار متهم و محکوم نشده است. تکرار می‌کنیم: او از سوی هیچ مقامی در سیستم قضایی، به هیچ شکلی از خشونت علیه زنان متهم و محکوم نشده است.»

سال گذشته جشنواره سن سباستین بخاطر نمایش فیلم وودی آلن مورد انتقاد قرار گرفته بود.

تازه نیوز

 

دیدگاهتان را بنویسید