- سبک زندگی, مد و پوشاک, ویژه

رنگ های مناسب لباس برای افراد مختلف

افراد را به طور کلی می توان از نظر رنگ مو و چهره، در سه گروه جای داد که عبارت هستند از: گرم، سرد و متوسط.

گروه گرم: رنگ پوست و موی این گروه به رنگ های گرم تمایل دارد؛ مانند پوست های برنزه، گندمی و غیره یا موهای عسلی، خرمایی و غیره.

گروه سرد: رنگ پوست و موی این گروه روشن است به گونه ای که رنگ پوست به رنگ های سرد تمایل دارد؛ مانند پوست سفید مهتابی و موهای روشن سرد، مانند خاکستری ها و زیتونی روشن.

گروه متوسط: بیشتر افراد در این دسته قرار دارند و دارای ویژگی هایی بین دو گروه سرد و گرم هستند. با این وصف، گستره وسیع تری از رنگ ها برای این افراد مناسب است. این افراد بسته به شباهت بیشتر به گروه گرم یا سرد، می توانند رنگ مناسب خود را انتخاب کنند.

رنگ های مناسب برای گروه گرم

 • رنگ های گرم مانند: زرد (طلایی)، نارنجی، قرمز نارنجی، قرمز، بنفش تیره، بادمجانی و خاکستری گرم.
 • این افراد اگر رنگ سیاه انتخاب می کنند، باید رنگ مناسب گرمی را که با رنگ صورت هماهنگی داشته باشد، نزدیک چهره قرار دهند.
 • به طور کلی پوست گرم و زنده شرقی ها، با تمام رنگ های گرم به خصوص انواع تیره آن متناسب و زیبا به نظر می رسد. وقتی رنگ قهوه ای به کار می رود، باید رنگ متفاوتی با چهره از نظر ته رنگ، شدت و ارزش، نزدیک آن قرار گیرد. برای مثال: رنگ هایی مانند قهوه ای قرمز و سبز برنزی (زیتونی و ماشی)، برای رنگ اصلی و سبز طاووسی و سبزهای آبی برای تاکید، جزو بهترین رنگ ها هستند.
 • افرادی که دارای موی قرمز هستند، اگر بخواهند از شدت قرمزی رنگ موی خود بکاهند، رنگ قهوه ای تیره برای آن ها بهترین انتخاب است.
 • برای تشدید رنگ قرمز باید از رنگ های متضادی که ته رنگ گرم داشته باشند، استفاده کرد؛ مانند سبز گرم، آبی سبز یا سبزهای قهوه ای. استفاده زیاد از رنگ های سرد، تضاد زیادی ایجاد می کند که خوشایند نیست.   

رنگ هایی که برای گروه گرم مناسب نیست

رنگ هایی با ته رنگ آبی و سرد، مناسب نیستند. مثلا آبی زنده، آبی کم رنگ و تمام خاکستری های مایل به آبی و بنفش مایل به آبی. این رنگ ها تضاد زیادی را با رنگ گرم آن ها به وجود می آورد که خوشایند نیست.

رنگ های مناسب برای گروه سرد

 • رنگ های زنده و سرد چرخه رنگ مانند: بنفش مایل به آبی، بنفش، آبی، سبز، سبزهای آبی و قرمز آبی.
 • در انتخاب رنگ برای فرد سفید و بور، اگر میزان تیره و روشنی رنگ لباس با موی سر یکسان باشد، جالب نخواهد بود؛ به خصوص اگر رنگ لباس از همان مایه رنگ موی سر باشد. این یکنواختی را می توان با تضاد در تیرگی یا روشنی رنگ لباس از بین برد.
 • برای چهره رنگ پریده، اگر از لباسی با رنگ های تیره استفاده شود، به دلیل پریده رنگ تر نشان دادن شخص باید از وسایل تزیینی، مانند دستمال گردن و گردنبد یا از رنگ های خیلی روشن و حتی سفید نزدیک صورت استفاده کرد.

cool toned

رنگ های مناسب گروه متوسط

 • چنانچه به طرف رنگ های سرد گرایش داشته باشند، آبی ها و سبزهای سرد، مناسب این افراد است.

cool toned

 • آن دسته که به طرف رنگ های گرم گرایش دارند، رنگ قهوه ای یا سبزهای گرم و مخلوطی از رنگ های گرم و سرد برای آن ها مناسب است.
 • افرادی که تفاوت کاملا مشخصی بین رنگ پوست و موی آن ها وجود داشته باشد، و پوست خوش رنگ و چشم های خیلی روشن داشته باشند، می توانند از رنگ های گرم، سرد و مشکی استفاده کنند.

pallet colorانتخاب رنگ متناسب با چهره

برای پوست های روشن، رنگ های روشن و پوست های تیره، رنگ های تیره مناسب تر است. به طور کلی، پوشیدن رنگ تیره، پوست را روشن تر نشان می دهد. البته برای پوست های سفید و سرد، پوشش روشن، ظاهر را بی روح می کند. از این رو بهتر است رنگ های شادتری با آن ها ترکیب شود.

بر طرف کردن زردی پوست چهره

 • باید از رنگ هایی استفاده شود که نه زیاد شبیه رنگ پوست و نه خیلی متضاد با آن باشد. هر رنگی را می توان با مخلوط کردن مقداری از رنگ همجوار آن که دارای شدت کمتری است تضعیف کرد. برای مثال، شخصی با پوست زرد رنگ، اگر لباسی به همان رنگ بپوشد، رنگ زرد چهره بیشتر نمایان می شود. اما اگر از نارنجی قرمز مات مانند قهوه ای قرمز یا حنایی، استفاده کند، رنگ زرد چهره و زردی که در نارنجی قرمز وجود دارد، با یکدیگر ترکیب و رنگ قرمز نمودار می شود که زیبایی مطبوعی به چهره می بخشد.
 • شخصی از گروه سرد با پوست زرد پریده، رنگ های سرد و مات برای او مناسب تر هستند؛ مانند رنگ هایی از قبیل آبی های مات ( فیلی و سورمه ای مات )، سبزهای آبی رنگ، انواع سبزها و بنفش ها.
 • blue green dressرنگ سیاه نباید نزدیک چهره قرار گیرد، زیرا رنگ ها را جذب کرده و شخص را رنگ پریده نشان می دهد. اشخاص رنگ پریده بهتر است که فضای وسیع تری از لباس را به رنگ های تیره با شدت کم اختصاص دهند. همچنین باید از تزییناتی با رنگ های زنده استفاده کنند.
 • رنگ های کرم سوخته و نیز خاکستری هایی که از نظر تیرگی و روشنی نزدیک رنگ چهره هستند، نباید استفاده شوند.
 • از به کار بردن رنگ های روشن یا متوسط که در مایه زرد، زرد نارنجی و زرد سبز است نیز باید پرهیز کرد.

جلوه گر کردن و تشدید رنگ گونه ها

 • استفاده از رنگ های سفید یا کرم روشن نزدیک صورت.
 • استفاده از رنگ متضاد گونه.
 • با تکرار رنگ گونه یا رنگ همجوار آن ها ( قرمز و نارنجی قرمز برای گروه گرم، بنفش و قرمز بنفش برای گروه سرد ). رنگی که انتخاب می شود اگر به مقدار زیاد به کار رود، باید تیره تر از رنگ گونه باشد. اگر تنها به خاطر تشدید و بهتر مشخص کردن است، می تواند از همان رنگ گونه ولی زنده تر و به مقدار کم باشد ( مثلا مغزی برای یقه ).

کم کردن شدت رنگ گونه ها

به کمک رنگ سیاه و سایر رنگ های تیره ( غیر از رنگ های متضاد )، می توان شدت رنگ گونه را کم کرد.

جلوه گر کردن رنگ چشم ها

 • اگر رنگی را به مقدار زیاد می خواهید استفاده کنید ( مانند لباس )، باید رنگ آن تیره تر و مات تر از همان مایه رنگ چشم باشد.
 • اگر مقدار کمی به صورت تزیینی، نظیر مغزی به کار می رود، رنگ مورد نظر باید از همان مایه رنگ چشم و زنده تر باشد، در نزدیکی چهره واقع شود تا رنگ چشم ها بیشتر جلوه کند.
 • شخصی که در گروه سرد جای دارد، رنگ آبی چشم ها را می تواند با رنگ سردی مانند لباس آبی تیره و مقدار کمی رنگ متضاد، مانند زرد یا نارنجی در نزدیک چهره، بیشتر نشان دهد. ولی اگر از گروه گرم باشد می تواند این رنگ متضاد را در نواحی بیشتری استفاده کند.

eye color and dressجلوه گر کردن رنگ موی سر

 • به کارگیری رنگ سیاه یا سفید و یا هر رنگ تیره تر یا روشن تر از موی سر.
 • به کمک رنگی با شدت کمتر از همان مایه رنگ مو.
 • به کمک رنگ های متضاد با رنگ مو.
 • در انتخاب نهایی باید رنگ چهره را نیز در نظر گرفت تا رنگ آن به خاطر جلوه گر کردن رنگ موی سر، نادیده گرفته نشود.

خفته کردن رنگ موی سر

اگر شخصی بخواهد شدت رنگ نارنجی قرمز موی خود را کم کند، با به کار بردن همان رنگ و یا رنگ همجوار آن به نسبت تیرگی یا روشنی مو، به مقصود خواهد رسید.

رنگ های مناسب برای موی خاکستری

با افزایش سن، رنگ موها خاکستری و رنگ چهره به زردی می گراید. بنفش و ارغوانی کمرنگ مایل به آبی، رنگ های مناسبی برای موهای خاکستری هستند. این رنگ ها باید با دقت انتخاب شوند، زیرا مثلا بنفش های تند و زنده و رنگ های زرد، نارنجی زرد و سبز زرد، رنگ زرد چهره را بیشتر نشان می دهند و مناسب نیستند.

این افراد نباید از لباس های خاکستری رنگ استفاده کنند؛ به خصوص اگر نسبت تیرگی و روشنی آن با رنگ خاکستری مو یکسان باشد. به طور کلی اگر رنگ های خاکستری به کار روند، باید از رنگ تیره و یا رنگ زنده نزدیک به چهره در تزیینات استفاده شود.

gray hair and dress color

رنگ هایی که معمولا برازنده هستند

به طور کلی رنگ های تیره و با شدت کم را تقریبا همه می توانند استفاده کنند. رنگ های تیره ای که معمولا برازنده هستند، عبارتند از:

 • آبی تیره
 • سبز تیره، سبز آبی تیره ( سبز طاووسی )، سبز زرد تیره
 • نارنجی تیره، نارنجی قرمز
 • قرمز تیره ( حنایی، شرابی تیره، دانه اناری )
 • بنفش تیره، بنفش قرمز ( بادمجانی )
 • خاکستری تیره

رنگ های روشن که معمولا برازنده هستند، شامل موارد زیر می شوند:

 • سفید و کرم روشن
 • نارنجی روشن ( گلبهی )
 • سبز آبی روشن ( زنگاری و فیروزه ای )

رنگ هایی که استفاده از آن ها مشکل است

استفاده از بعضی رنگ ها برای بسیاری از پوست ها مشکل است، مانند:

 • آبی زنده با تیره روشنی متوسط ( بیشتر زنگاری زنده )
 • بنفش زنده، بنفش آبی زنده، بنفش قرمز زنده
 • نارنجی مات روشن مثل کرم سوخته
 • خردلی

dress colorپیشنهاداتی برای تهیه و زینت پوشاک

در هنگام انتخاب هر نوع لباس، اگر شخص یک رنگ اصلی را مد نظر داشته باشد به مراتب بهتر است، زیرا تقریبا هر کدام از رنگ ها با یکدیگر هماهنگی خواهند داشت و به علاوه از نظر اقتصادی نیز به لوازم کمتری احتیاج است.

منابع:

 • کتاب جامع رنگ شناسی تخصصی لباس، عفت حاجیان نژاد
 • هنر طراحی لباس، آرزو اسکندری

تلخیص و بازنویسی: روشنک قاسمی  

           

دیدگاهتان را بنویسید