- اجتماعی

سلطنت، کلیسا، پارلمان و دولت، منابع شکل گیری دانشگاه در بریتانیا

 

به نقل از  روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، شب تاریخ دانشگاه در بریتانیا از سلسله نشست های علوم انسانی و اجتماعی «شب های اندیشه» فرهنگسرای اندیشه با حضور علی صباغیان، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، احسان محمدی، مدرس دانشگاه، مشاور بین الملل دانشگاه تهران و دبیر سلسله نشست های شب های اندیشه و جمعی از پژوهشگران عصر چهارشنبه 12 بهمن در محل فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.  

در این نشست دو ساعتی، ابتدا احسان محمدی، دبیر نشست های شب های اندیشه، در سخنانی ضمن خوش آمد و اشاره به فلسفه شب های اندیشه و سیر آن در نشست های نخست، به رئوس مباحث نشست تاریخ دانشگاه در آلمان پرداخت. وی در ادامه پرسش «سیر تاریخی تحول دانشگاه در بریتانیا؛ از شکل گیری تاکنون» و «فلسفه دانشگاه بریتانیایی» را به عنوان پرسش های اصلی نشست بررسی تاریخ دانشگاه در بریتانیا دانست.  

در ادامه علی صباغیان، در سخنان خود، ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری نشست در ارتباط با بهره مندی از تجارب سایر کشورها و تشکر از برگزاری این نشست مهم، به بررسی تاریخ دانشگاه در بریتانیا پرداخت. وی در بحثی، به شکل گیری دانشگاه در بریتانیا پرداخت و در این ارتباط، شوراهای سلطنتی دانشگاه ها، کلیسا و پاپ، مصوبات پارلمان به ویژه قانون آموزش عالی مصوب 1992 و تحقیقات و پژوهش 2017 و تصمیمات دولت را برجسته دانست. سپس به بحث رقابت های داخلی و خارجی و نقش آن در شکل گیری دانشگاه در بریتانیا اشاره کرد. ارتباط علم و جامعه و علم اجتماعی، تجاری شدن علم، حکمرانی آموزش، دانشگاه های اعطاکننده و غیراعطاکننده مدرک، کالج ها، پلی تکنیک ها، ادغام دانشگاه ها و کالج ها، مساله آموزش زنان، بخش خصوصی، دانشگاه های آزاد، تشکل های اساتید و دانشگاه ها، استانداردهای دانشگاهی و … از مهم ترین مباحث مورد تاکید عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای فهم مساله دانشگاه در بریتانیا بود که بحث و بررسی شد.  

علی صباغیان، در ادامه در بحثی تاریخی به تاریخ تحول دانشگاه در بریتانیا از قرن یازدهم میلادی از رهگذر بررسی تحولات ناظر بر شکل گیری دانشگاه آکسفورد در 1096، مباحث دانشگاه پاریس، شکل گیری دانشگاه کمبریج در 1209، مفهوم آکس-بریج، دانشگاه نورث همپسن و … پرداخت.  

عضو هیئت رئیسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ضمن بیان اینکه عموما روندهای پیش گفته تا قرن نوزدهم میلادی، ادامه پیدا کرد، انقلاب فرانسه و جنگ های ناپلئون را دو دلیل اصلی کاهش تعداد دانشگاه ها در اروپا از حدود 150 دانشگاه در قرن 18 به حدود 80 دانشگاه در قرن 19 معرفی کرد.  

دکتر صباغیان، قانون 1992 را یک نقطه عطف در برداشته شدن مرزهای موجود و تبدیل مراکز آن موقع به دانشگاه دانست و گفت: به گونه ای که شمار دانشگاه ها حدودا دو برابر شد.  
پلی تکنیک ها، جنگ جهانی دوم و گرنت های دولتی، افزایش متقاضیان و در نتیجه آن افزایش تعداد دانشگاه ها، تحولات دوره 1948 تا 1967 در تبدیل کالج ها به دانشگاه های مستقل (به جز کالج های لندن) و … از دیگر مباحث مطرح شده از سوی سخنران بود.

بحث و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان، قسمت بعدی این نشست بود.    

 
یادآور می شود شب های اندیشه، با شب تاریخ دانشگاه در فرانسه، آمریکا، فلسفه دانشگاه ایرانی و  … ادامه خواهد یافت.  

«شب های اندیشه» سلسله نشست های علوم انسانی و اجتماعی برای گفت و گو و هم اندیشی اندیشمندان و صاحب نظران انسانیات و علوم اجتماعی است که در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. شب های اندیشه به مطالعه و بررسی در حوزه های انسانی و اجتماعی، فلسسفه، جامعه شناسی، فرهنگ، ادبیات، زبان، رسانه، هنر، سیاست، حقوق، حکمرانی و … می پردازد. رویکرد شب های اندیشه مساله-محور است و به طرح پرسش می پردازد تا از این رهگذر ضمن فراهم آوردن بستری برای هم اندیشی و گفت و گوها میان نخبگان، به ترویج فرهنگ گفت و گو و نقد در جامعه در میان شهروندان بپردازد.

شبستان

دیدگاهتان را بنویسید