- اجتماعی

«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» چه می‌گوید؟

در جریان تصویب کلیات مربوط به ماده واحده و ۹ تبصره این طرح، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده رزن گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.

مخاطبان طرح مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت کیست؟ تعداد کارکنان دولت مشخص نیست اما برای استخدام آنها بیست و هفت نوع قرارداد وجود دارد.

یکبار دیگر مجلس به تنظیم روابط دولت با کارکنانش ورود کرد، روز گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند، طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون می‌تواند به بهبود موقعیت شغلی برخی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی منجر شود.

در ایران دولت‌ها به دلیل داشتن حضور پررنگ در مناسبات اقتصادی خود به خود بزرگترین کارفرمای بازارکار نیز محسوب می‌شوند. این ویژگی دولت باعث شده است تا همیشه گروه‌های شغلی مانند معلمان، پرستاران و کارکنان بخش نفت و انرژی برای تغییر وضعیت استخدامی خود با دولت‌های مختلف دچار چالش شوند.

به همین دلیل در سالهای گذشته مقررات متعددی درباره تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی به تصویب مجلس و دولت رسید. اما با وجود این حجم از قوانین مصوب به نظر می‌رسد مشکل به قوت خود باقیست.

از همین رو یکبار دیگر، نمایندگان مجلس  کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند. مخاطبان این طرح افرادی با شغل غیر حجمی هستند که در حال حاضر در یکی از سازمان‌های دولتی به صورت شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه مشغول به کارند.

طرح جدید چه می‌گوید؟

در جریان تصویب کلیات مربوط به ماده واحده و ۹ تبصره این طرح، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده رزن گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.

نماینده رزن تاکید کرد: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

ساماندهی استخدام کارکنان دولت، واپسین روزهای سال گذشته مطرح شد. روز بیستم اسفند ماه سال ۱۴۰۰، علی اصغر خانی نماینده شاهرود در گفتگویی با تسنیم گفت: در حال حاضر چندین نوع قرارداد درباره وضعیت به کارگیری کارکنان دولت وجود دارد که لازم است این قراردادها ساماندهی شوند.

در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون به نظر می‌رسد که گروه‌های متنوعی از شاغلان در دستگاه دولتی بتوانند از مزایای این قانون جدید برای تبدیل وضعیت استخدامی خود استفاده کنند.

از جمله این گروه‌های شغلی پرستارانی هستند که در جریان پاندمی کرونا به صورت پیمانی و طرحی در مراکز بیمارستانی دولتی مشغول به کار شدند و در حال حاضر با فروکش کردن پاندمی کرونا وضعیت استخدامی نامعلومی دارند.

تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید