- طبیعت و گردشگری, فرهنگی

فاجعه در مراسم مذهبی هندی‌ها؛ ۷۷ قربانی در هفت دقیقه

تنها در عرض هفت دقیقه از برپایی جشن سنتی سالیانه در هند ۷۷ تن مجروح شدند. این جشن که به نام جنگ وحشیانه لقب دارد، مردم می بایست در راستای بزرگداشت خدای خود به یکدیگر سنگ پرتاب کنند.

با اینکه  امسال تعداد افراد شرکت کننده در این مراسم به دلیل رعایت پروتکل های کرونا کمتر بود ،ولی روزنامه های محلی ادعا می کنند که صدها تن دراین مراسم شرکت کرده اند.

طبق سنت چهار قبیله باید در اوتاراخاند جمع شوند و  به سمت دشمنانشان سنگ پرتاب کنند. این مراسم که تنها هفت دقیقه طول کشید و با وجود تعداد کم شرکت کنندگان، کم رونق به نظر می رسید، ولی در ۷ دقیقه ۷۷ نفر از بین ۳۰۰ نفر مجروح شدند.

بر اساس اسطوره و افسانه هندی شهری که میزبان این مراسم باشد، شیاطین به آن حمله می‌کنند و از آنجایی که الهه نمی‌تواند به تنهایی به جنگ با آن‌ها برود، قبایل باید به کمک الهه باراهی بیایند و هر سال باید افرادی در این میان قربانی بشوند.

در یکی از سال‌ها که باید کوچکترین فرد قبیله برای سلامتی با راهی قربانی میشد، مادربزرگ پسربچه التماس کرد تا از این کار صرف نظر شود. الهه التماس‌های مادربزرگ را شنید و از آن پس مقرر شد قبائل به یکدیگر سنگ پرتاب کنند تا خونی ریخته شود تا الهه در امنیت و سلامت به سر برد.

تابناک

دیدگاهتان را بنویسید