- اجتماعی

لودرها در «باغ امین اسلامی» چه می خواهند؟!

به تازگی باز قصه‌ همیشگی تکرار شده است و به ناگهان لودر و کامیون به عرصه باغ باغ امین اسلامی سرازیر شده اند تا خیابان احداث شود!

در شهر اساطیری نیشابور این ابر شهر تاریخی ایران باغی یکتا و زیبا سرشار از خاطره‌ها به نام باغ امین اسلامی دعوتی همیشگی به آرامش و سکوت و رستگاری است. باغ و عمارت امین اسلامی این اثر ملی در
مرکز نیشابور یادمانی بس گرامی است یادآور پیامهای آسمانی عطار و خیام و کمال‌الملک و پناهگاهی برای مکاشفه و رستگاری.

به تازگی باز قصه‌ همیشگی تکرار شده است و به ناگهان لودر و کامیون به عرصه این باغ تاریخی سرازیر شده‌اند تا گویا با احداث خیابانی این آرامش جاودان را آشفته سازند.

این که به بهانه ترافیک باغ فرهنگ و هنر را به خیابان پر سر و صدا وصل کنیم کاری بس ناشایسته است چرا که این باغ اتفاقا از آن دلخستگانی است که در هجوم آهن و سیمان و بوق ماوایی و آرامی می‌جویند.

باغ ایرانی این نماد فرهنگی ایران با ساختار هندسی و معماری متمایز گرامیداشت آشتی فرهنگ و طبیعت است و پاسداشت پیام جاودانه بزرگان ادب فارسی یعنی قناعت و فضیلت. با گام زدن در باغ ایرانی می‌توان با عطار و خیام و کمال‌الملک همراه شد و در آسمان فیروزه‌ای مهربانی پرواز کرد و ره به عالم معنا برد.

ارزش و جایگاه باغ ایرانی و فضا و ساحت آن با پارک و گردشگاه تفاوت اساسی دارد و باید آن را از هجوم آهن و صدا و بوق در امان داشت تا آوای نیکوی آن را شنید و ره به آسمان فیروزه‌ای باغ برد.

با یک جستجوی ساده در فضای مجازی گفته‌های نهادهای متفاوت و ادعاهای آنها را می‌توان شنید اما آنچه اصل است و از دیده پنهان مانده است، فریاد باغی است که باید به آن گوش فراداد، باغی که در هجوم آهن و صدا و بوق فراخوانی دل‌انگیز است به آرامش و سکوت و رستگاری.

آسیا نیوز

دیدگاهتان را بنویسید