- اجتماعی

مردم ایران چقدر از میزان واکسیناسیون در کشور رضایت دارند؟

یک نظرسنجی در ایران نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از مردم ایران از میزان واکسیناسیون در کشور رضایت ندارند.

 به نقل از ایسپا، طبق گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۴۱.۱ درصد از پاسخگویان اصلاً از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون رضایت ندارند. ۲۰.۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند به میزان کمی از عملکرد دولت در این زمینه رضایت دارند. ۲۳.۳ درصد تا حدودی، ۷.۷ درصد به میزان زیاد و ۴.۲ درصد پاسخگویان کاملاً از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا رضایت دارند. ۳.۶ درصد افراد نمونه هم به این سوال پاسخ نداده اند.  

طبق این نظرسنجی مردان نسبت به زنان، افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله به نسبت دیگر گروه های سنی و نیز افراد با تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد غیردانشگاهی نارضایتی بیشتری از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون دارند.  

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این نظرسنجی را در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات اجرا کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۵ نفر بوده است. 

مردم ایران چقدر از میزان واکسیناسیون در کشور رضایت دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید