- فرهنگی

نسخه های خطی ثبت شده در فهرست میراث جهانی و ملی

به بهانه گرامیداشت روز میراث مکتوب معرفی نسخه های خطی ثبت شده در فهرست میراث جهانی و ملی

به مناسبت روز میراث مکتوب مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان تعدادی از نسخ خطی موجود در این مجموعه را به علاقمندان معرفی کرد.
شاهنامه بایسنقری در سال ۸۲۹ ه. ق به فرمان بایسنقر میرزا (تولد ۸۰۲ ه. ق / وفات ۸۳۷ ه. ق) به قلم کاتب مشهور «جعفر البایسنقری» که لقب بایسنقری را به سبب پاداش فضایل هنری خود از بایسنقر میرزا گرفته بود، صورت تدوین یافت. بیست و دو مجالس مینیاتور آبرنگ ممتاز این نسخه با توجه به متن داستان‌های شاهنامه و به شیوه مکتب هرات و در نهایت استادی کار شده است. این نسخه در سال ۱۳۸۷ در حافظه جهانی ثبت شده است.

نسخه های خطی ثبت شده در فهرست میراث جهانی و ملی
جامع التواریخ رشیدی از شاهکار‌های ادبی ایران و جهان محسوب می‌شود که نثری ساده و روشن دارد و از مهمترین منابع برای تاریخ اقوام حکومت‌های ترک و مغول به شمار می‌رود. از خواجه رشید به عنوان رجل سیاسی، تاریخ نگار و پزشک ایرانی یاد می‌شود (وفات ۷۱۷ ه. ق).
خمسه نظامی این نسخه دارای ۷۰۰ صفحه در ۲۱ سطر به کتابت محمد القوام الشیرازی به خط نستعلیق یک دانگ و کتابت بسیار خوش و شامل مخزن الاسرار (گنج رازها)، خسرو و شیرین، مثنوی لیلی و مجنون، مثنوی هفت پیکر و مثنوی اسکندرنامه است. این نسخه خطی نفیس با یازده مجلس مینیاتور عالی، در اسفند­۱۳۹۶ در حافظه جهانی به ثبت رسیده است.

نسخه های خطی ثبت شده در فهرست میراث جهانی و ملی
خط ناخنی توسط ایرانیان و در عهد صفوی ابداع شده و هم اکنون دوازده نمونه از آن در کتابخانه کاخ گلستان موجود است. این نسخه‌ها در برگیرنده خطوط و نگاره‌های ناخنی هستند و توسط هنرمندانی بنامی چون: محمدکاظم، محمدحسین شیرازی، درویش علی اکبر اصفهانی، جعفرخان دارابی، رضاقلی شاهرخ شاهی، محمدحسن، فخرجهان، میرعلی و عمادالحسینی خلق شده اند. قدیمی‌ترین نمونه توسط علی اکبر در سال ۱۲۶۶ ه. ق و جدیدترین نسخه رقم دار توسط محمدحسین شیرازی در تاریخ ۱۲۷۹ ه. ق کتابت شده است.

صداوسیما

دیدگاهتان را بنویسید