- طبیعت و گردشگری

پارک هنرمندان یکی از معروف ترین پارک های تهران

این پارک در خیابان طالقانی قرار دارد و جشنواره ها و بازارهای فصلی متفاوتی در این بوستان برگزار می شوند. در بازار فصلی این بوستان صنایع دستی و هنری متنوع و زیادی برای فروش وجود دارند. این پارک از شمال به خیابان بهشهر، از شرق به خیابان عاصم ترابی، از غرب به خیابان ایرانشهر و از جنوب به کوچه علیرضا برفروشان محدود می شود. سابقه تاریخی پارک هنرمندان به دوره قاجاریه باز می گردد. این محدوده در دوره قاجاریه به شکل باغی بوده و بخشی از اراضی یک شاهزاده قاجاری بشمار می رفته که در اختیار یک معمار آلمانی به نام فیشر و چند باغبان فرنگی قرار داشت.

دیدگاهتان را بنویسید