- صداوسیما

پخش مجموعه مستند «راه ابریشمی» از شبکه ۴

مجموعه مستند «راه ابریشمی» نگاهی دارد به صنعت ابریشم جهان، ایران و جلگه گیلان. بررسی مشکلات این صنعت در طول تاریخ نوغانداری و همچنین صنعت ریسندگی، سفیدگری و رنگرزی و فرش بافی ابریشمی در کشور که در ۱۰ قسمت توسط مستند ساز گیلانی، محمد رضا رمزی تهیه و تولید گردید است.

مجموعه مستند «راه ابریشمی» نگاهی دارد به صنعت ابریشم جهان، ایران و جلگه گیلان، بررسی مشکلات این صنعت در طول تاریخ نوغانداری و همچنین صنعت ریسندگی، سفیدگری و رنگرزی و فرش بافی ابریشمی در کشور که در ۱۰ قسمت توسط مستند ساز گیلانی، محمد رضا رمزی تهیه و تولید شده است.

این مجموعه از روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۲۰/۳۵ و تکرار آن ساعت ۸/۳۰ صبح و ۱ بامداد روز بعد از شبکه ۴ سیما پخش خواهد شد. راه ابریشمی، تکامل زندگی کرم ابریشم برای بدست آمدن پیله ناب ابریشمی، در فرایند و پیوند مسیری است که از شهر‌های کشورمان خراسان، کاشان، قم می‌گذرد تا پس از فرازو نشیب‌های زیاد محصولی به نام ابریشم بدست آید تا با سرانگشتان مردان و زنان این سرزمین بر تار پود قالی ایرانی نقش بندد. صنعتی که با تولد بی‌بی آغاز و با مرگش به کمال می‌رسد.

این مستند ساز آثار زیادی با نام‌های ( مجموعه مستند هنر و مشاغل فراموش شده گیلان، زندگی انسان و دریا، پاچال ابزاری برای چادر شب بافی، شیرین بج، روایت یک حقیقت، اشکور دیار گم شده، تاریخ سفال گیلان، مجموعه مستند خجیر محله و… تهیه و تولید واز شبکه‌های یک، شبکه ملی مستند، سیمای استان‌ها و شبکه البرز پخش گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید