- فرهنگی

چرایی محدودیت دسترسی برخی ناشران به درگاه ثبت کتاب

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ محدودیت دائمی برای هیچ ناشری توسط هیات رسیدگی به تخلفات ناشران گذاشته نشده‌است، گفت: همه احکام این هیات تا امروز موقت است و هیچ محدودیت دائمی برای هیچ ناشری تا کنون گذاشته نشده‌ است.

یاسر احمدوند درباره چرایی بسته‌شدن درگاه برخی از ناشران توضیح داد: اگر درگاه ثبت کتاب برای برخی از ناشران بسته‌شده‌باشد، در نتیجه رای هیات رسیدگی به تخلفات ناشران بوده است، این هیات بر اساس شکایاتی که واصل می‌شود تقریبا به صورت هفتگی جلساتی تشکیل می‌دهد. ممکن است مولف یا موزع از ناشر شکایت داشته باشد، همچنین ممکن است اختلاف میان دو ناشر باشد یا ممکن است تخلفاتی قانونی توسط ناشر انجام شده‌باشد.

وی با بیان اینکه شکایات از ناشران در هیات رسیدگی به تخلفات ناشران بررسی می‌شود، ادامه داد: هیات بدوی در استان تشکیل می‌شود، این روند هیات رسیدگی و تجدید نظر دارد که در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود. ممکن است در نتیجه رسیدگی و رای این هیات، دسترسی ناشر برای مدتی محدود یا معلق شود. این روال قانونی است که طی شده‌است.

به گفته او ممکن است رای هیات رسیدگی به تخلفات ناشران بر این اساس باشد که فعالیت یک ناشر برای تخلفی که صورت گرفته یا شکایتی که وجود داشته است، برای مدتی معلق شود. همه احکام این هیات تا این روز موقت است و هیچ محدودیت دائمی برای هیچ ناشری تا کنون گذاشته نشده‌است. ممکن است ناشری برای مدت یک یا دو ماه مشمول حکم این هیات شود. احکام این هیات بیشتر رای انظباطی است تا توجه بیشتری به عنوان حقوق شود.

احمدوند درباره تعداد ناشرانی که درگاه ثبت کتاب برای آن‌ها بسته شده و امکان دریافت مجوز تازه‌های نشر و همچنین جواز لازم برای تجدید چاپ کتاب را ندارند، توضیح داد: فکر نمی‌کنم تعداد این ناشران عدد قابل توجهی باشد، تصور می‌کنم حداکثر ۱۰ ناشر با این محدودیت مواجه شده‌باشند.

به گفته معاون فرهنگی وزیر، تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این اساس است که تا جایی که امکان دارد، برای فعالیت ناشران محدودیتی به این شکل ایجاد نکند. مگر اینکه واقعا تخلفی وجود داشته‌باشد که مجبور باشند محدودیتی برای فعالیت ناشر ایجاد کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید