- فرهنگی

کاخ خفته هخامنشیان همچنان مدفون در زیرخاک

در شهرستان ممسنی ۸۳ اثر از دوره های مختلف به جا مانده که برخی از آنها به حال خود رها ، برخی دچار آسیب شده اند و برخی از آنها هم از بین رفته اند یکی از آثار باستانی این شهرستان کاخ لیدوما متعلق به دوره هخامنشیان است که مدفون در خاک است و سرنوشت نامعلومی دارد.

صداوسیما

دیدگاهتان را بنویسید