- اجتماعی, سلامت

گلایه از رویکرد نامناسب به پرستاران در قاب تلویزیون

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از رویکرد رسانه ملی به حرفه پرستاری در برخی برنامه‌های تلویزیونی انتقاد کرد.

محمدتقی جهانپور گفت: در ایام نوروز جامعه پرستاری به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت بوده که توجه بیشتر مسئولان و کارگزاران نظام را جهت پیگیری و اجرای مطالبات به حق این عزیزان طلب می‌کند. مطالباتی که سال‌ها است بر زمین مانده و اگر در سال جدید به آنها توجه نشود، با بحران‌های زیادی رو به رو خواهیم شد.

وی افزود: شایسته بود در این ایام که پرستاران شبانه روز در حال خدمت به مردم بوده اند، این رشادت‌ها و مجاهدت‌ها به نحو مطلوب در رسانه ملی بازتاب می‌یافت، اما متأسفانه رویکرد ناصواب سازمان صداوسیما در توهین و بی احترامی به پرستاران در برخی برنامه‌ها وجود داشت که طبیعتاً منجر به نارضایتی گسترده جامعه پرستاری شد و بازنگری مدیران ارشد رسانه ملی پیرامون راهبرد‌های خود را ضروری می‌سازد.

خبرگزاری آنا