- فیلم و سینما

انتقاد پخش‌کننده «علف‌زار» از مدیر موزه سینما: در سینما فیلم‌ها را تحریم می‌کند، در «عصر‌جدید» استعدادیابی

سعید خانی پخش‌کننده «علف‌زار» درباره جلوگیری از اکران تعدادی از فیلم‌های اجتماعی در موزه سینما نوشت: «موزه سینما بامدیریت آقای اسماعیلی اکران فیلم «علفزار» را در این سینما تحریم کرده! جالب که این مجموعه زیر نظر سازمان سینمایی است همانجایی که طبق قانون به این فیلم مجوز اکران داده در روز‌هایی که نهادی خارج از وزارت ارشاد تعامل خوبی با فیلم‌ها دارند این آقا هنوز نیامده داره از مجموعه‌ای که متعلق به دولت می‌باشد اعمال نفوذ می‌کند.

سعید خانی پخش‌کننده «علف‌زار» درباره جلوگیری از اکران تعدادی از فیلم‌های اجتماعی در موزه سینما نوشت: ای کاش متوجه می‌شدید نباید با اموال بیت المال عقده گشایی کرد. باید تاسف خورد برای جوانان این مملکت که توسط این فرد در برنامه عصر جدید کشف می شوند.

سعید خانی در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: «موزه سینما بامدیریت آقای اسماعیلی اکران فیلم «علفزار» را در این سینما تحریم کرده! جالب که این مجموعه زیر نظر سازمان سینمایی است همانجایی که طبق قانون به این فیلم مجوز اکران داده در روزهایی که نهادی خارج از وزارت ارشاد تعامل خوبی با فیلم ها دارند این آقا هنوز نیامده داره از مجموعه ای که متعلق به دولت می‌باشد اعمال نفوذ می کند.

ای کاش متوجه می‌شدید نباید با اموال بیت المال عقده گشایی کرد. باید تاسف خورد برای جوانان این مملکت که توسط این فرد در برنامه عصر جدید کشف میشوند…واقعا کار سینمای ایران به جایی رسیده که باید از جایی که هر روز با افت مخاطب مواجه میشه مدیر آورد؟»

انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید