- اجتماعی

۲۸ پژوهشگر دانشگاه کاشان در جمع برترین دانشمندان جهان

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان گفت: ۲۸ محقق دانشگاه کاشان در لیست جهانی منتشر شده توسط دانشگاه استنفورد و پایگاه اسکوپوس در میان دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته‌اند.
 

سعید سلطانی محمدی مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان با اعلام قرارگیری ۲۸ محقق دانشگاه کاشان در لیست جهانی منتشر شده توسط دانشگاه استنفورد در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان بیان کرد: این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این لیست جامع که شامل ۱۹۶ هزار و ۸۴۹ نفر است، یک هزار و ۸۷۰ دانشمند از ایران حضور دارند، خاطرشان کرد: در این فهرست ۸ نفر از اعضای هیئتت علمی دانشگاه کاشان، علیرضا اشرفی، محسن بهپور، محسن رحیمی، مسعود صلواتی نیاسر، محمد عارفی، علی قربانپور آرانی، فرشته مشکانی و حسین نعیمی در لیست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در تمامی رشته‌ها قرار دارند. 

سلطانی محمدی مبنای اصلی این ارزیابی را شاخص استناد عنوان کرد و افزود: تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی (که مجموعه‌ای از ۶ شاخص استنادی مجزاست)، ملاک­‌های ارزیابی این مؤسسه جهت تعیین پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بوده است.
وی خاطر نشان کرد: علاوه براین، ۲۸ پژوهشگر این دانشگاه نیز بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۲۱، در میان ۲ درصد برتر حوزه‌های موضوعی فرعی قرار گرفته اند.

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان افزود: در این لیست، ۲۴ نفر از اعضای هیئت علمی (علیرضا اشرفی، سعید امیر، سعید امینی، محسن بهپور، محسن رحیمی، عباس سعادتمندی، مهدی شبانی نوش‌آبادی، عباس صادق زاده عطار، غلامحسین صدیفیان، جواد صفایی قمی، مسعود صلواتی نیاسر، محمد عارفی، سید عباس طاهر، محمود عباسی، علی اکبر عباسیان آرانی، احمدرضا قاسمی، علی قربانپور آرانی، سیدمهدی قریشی، اکبر محبی، مهدی محمدی مهر، هادی مختاری، فرشته مشکانی، حسین نعیمی و مسعود همدانیان)، یک نفر از اساتید پیشکسوت دانشگاه (مرحوم جواد صفری) و ۳ نفر نیز از دانشجویان و همکاران پسادکتری دانشگاه (سعیده انصاری، احسان ارشید و مریم غیاثیان آرانی) قرار دارند.

خبرگزاری آنا

دیدگاهتان را بنویسید